GHS/ CLP klassificering av kemiska produkter

Förordning EG 1272/2008 (CLP) har ersatt tidigare reglerna om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Alla ämnen, och från och med juni 2017 även blandningar, som släpps ut på marknaden måste våra märkta enligt CLP. På grund av nya märkningsregler från Arbetsmiljöverket ska även förpackningar, behållare & rörledningar med farliga kemiska produkter på arbetsplatsen vara märkta med faropiktogram enligt CLP (senast 2019).

CLP berör då inte bara leverantörer men även alla användare av kemikalier såsom rengöringsmedel, olja, färg, lim osv. Som expert med en bakgrund inom CLP upplysningen hjälper vi företag och andra oganisationer med att uppnå kraven i CLP genom:
CLP klassificering
Utifrån Småland betjänar vi våra kunder i hela Sverige och resten av EU. Vi arbetar internationellt och har projekt i bland annat Holland, USA och Turkiet. För mer information se våra referensprojekt.

Om du behöver hjälp eller har frågor, använd gårna kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro