Priser och allmänna villkor Tenviro

Tenviro AB är specialiserad på kemikalielagstiftning (REACH, CLP & RoHS) och reglering av industriutsläpp. Vår timtaxa för konsultuppdrag är:
Vår timtaxa ligger bra under vad som är vanligt i marknaden. Som frilans konsulter kan vi hålla dessa skarpa priser och dessutom erbjuda:
Detta tilltalar särskild vår målgrupp: Små och medelstora företag och myndigheter.

När så är möjligt räknar vi ut den totala kostnaden för ett projekt i förväg. Fakturor skickas elektronisk (PDF), betalningen sker inom 14 dagar. Tenviro ansvarar inte för indirekt skada i samband med kurser, revisioner eller andra konsultuppdrag såsom på grund av utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Tenviros ansvar begränsas till själva avgiften för verksamheten.

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro