REACH, CLP & RoHS compliance audits & ad-hoc möten/ sparring

Kemikalielagstiftning såsom REACH, CLP & RoHS berör nästan alla företag. Reglerna ändras hela tiden (Poison Centre Notifications, SCIP-notifications, SDB innehåll) och med Brexit blev det ännu mer komplicerad. Vem ansvarar för vad, vilka compliance riskerna finns och hur kan vi minimerar dem?

Utifrån vår bakgrund inom industrin och REACH & CLP upplysningen har vi utvecklat praktiska intern revisioner/ audits som ger svar på sådana frågor.
Resultatet är en rapport med:
  • slutsatser kring era roller, skyldigheter/ ansvar och eventuella undantag
  • eventuella efterlevnadsbrister
  • en handlingsplan med information, praktiska rekommendationer & en mall för inköpsvillkor.
Ibland behövs ingen audit och räcker det med ett ad-hoc möte/ online sparring. Vi kan hjälpa er med ert produkt eller regulatory compliance arbete genom:
Se våra priser & villkor. För mer information: se våra referensprojekt eller kontakta oss.

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro