Konsulter inom EU varuregler såsom REACH, RoHS II & POP

Varuleverantörer har många regler att hålla koll på, bland annat begränsningar (REACH & POP förorndingen), CE märkning (såsom RoHS) och särskilda regler kring food contact materials. Regler ändras regelbundet och ämneslistor växer. Dessutom kräver kunder mer information/ tester och är även tillsynsmyndigheter allt mer intresserade (se Rapex risk-type: chemical).

Utifrån vår bakgrund inom REACH upplysningen och industrin hjälper vi företag som saknar kompetens inom produkt compliance genom: Intervju Erwin Theelen
Vi hjälper många små & medelstora företag i Sverige med deras produkt compliance arbete. För mer information se våra referensprojekt.

Om du har frågor eller behöver hjälp, använd gärna kontaktformuläret, ring 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro