GHS/ CLP blandning klassificering & märkning tool

Kemiska produkter måste klassificeras, märkas och förpackas enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Detta gäller även prov som ska skickas och andra laboratorieblandningar. För interna blandningar, behållare & rörledningar osv finns på grund av Arbetsmiljöregler likadana CLP märkningskrav.

Eftersom det är svårt och tidskrävande att klassificera & märka blandningar har vi utvecklat ett praktiskt Excel verktyg som:
Vill du snabbt kunna kontrollera märkningar eller klassificera blandningar, då är vårt verktyg en bra lösning. Se introduktionsfilmen (engelska) och broschyren (engelska). Våra kunder inkluderar sjukhuslaboratorier, skolor, galvaniseringsföretag och leverantörer av kemiska produkter.

Om du behöver hjälp eller har frågor kan du kontakta oss.

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro