REACH, CLP & RoHS kurser och utbildning inom kemikalieregler

Kemikalielagstiftning såsom REACH & CLP berör alla företag som tillverkar, importerar, levererar eller använder kemikalier. Även varuleverantörer berörs av REACH. Lär dig allt om EUs och svenska reglarna såsom tillstånd, klassificering, exponeringsbedömning, utfasering och informationskrav vid kemikaliehantering eller leverans av varor.
GHS/ CLP utbildning
Utifrån vår bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och industrin utvecklade vi praktiska kurser för olika företag. Följ länkarna för mer information & broschyrer eller se kommande kurstillfällen & online bokning
Kurserna genomförs online, i Lessebo (Småland), Uppsala och Falun kommande kurstillfällen & bokning.

Genom våra utbildningar lär du dig allt om begränsningar, tillstånd, riskbedömning, utfasning, klassificering & informationskrav vid kemikaliehantering respektive varuleverans.

Se gärna våra Referensprojekt, Testimonials från våra kursdeltagare och Kurspriser & villkor.
Vid frågor kan du kontakta oss.

Copyright © 2010 - 2023 Tenviro