REACH, CLP & RoHS II kurser och utbildning inom kemikalieregler

Alla kurser genomförs via webben, och med 1000 kr rabatt!

Kemikalielagstiftning såsom REACH & CLP berör alla företag som tillverkar, importerar, levererar eller använder kemikalier. Även varuleverantörer berörs av REACH. Lär dig allt om EUs och svenska reglarna såsom tillstånd, klassificering, exponeringsbedömning, utfasering och informationskrav vid kemikaliehantering eller leverans av varor.
GHS/ CLP utbildning
Utifrån vår bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och industrin, utvecklade vi praktiska kurser för olika företag och organisationer (följ länkarna för mer information & broschyrer). Kommande kurser (2020):
Kurserna genomförs (upp till juni 2020) via webben med max. 6 deltagare (och 1000 kr rabatt)! Genom våra utbildningar lär du dig allt om begränsningar, tillstånd, riskbedömning, utfasning, klassificering & informationskrav vid kemikaliehantering respektive varuleverans.

Se några Testimonials från våra kursdeltagare. Se gärna våra referensprojekt och låga kurspriser.
Boka din kurs online, vid frågor kan du använda kontaktformuläret, ringa 0478-10254 eller

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro