Praktiska REACH, CLP, POPs & RoHS kemikalielagstiftning konsulter

REACH (EG/1907/2006) & CLP (EG/1272/2008) kemikalieförordningarna berör nästan alla företag som levererar eller arbetar med kemiska produkter. Även varuleverantörer berörs allt mer av växande ämneslistor (REACH, POPs, RoHS).

Som före detta medlem i REACH & CLP upplysningen hjälper vi företag & myndigheter genom:
GHS/ CLP märkning
Se nedan för smidiga länkar till senaste lagstiftning, listor/ bilagor & guidor.
Vid frågor om REACH eller våra produkter: kontakta oss.


Copyright © 2010 - 2024 Tenviro