Industriutsläppsdirektiv & Bästa Tillgängliga Teknik konsult

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bl.a. utsläpp för industriell verksamhet. Inom ramen för IED-lagstiftningen tas så kallade BREF-dokument (BAT Reference Documents) fram. Dessa beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik (BAT). I industriutsläppsförordningen (IUF) anges vilka verksamheter som berörs (bl.a. kemi- & petrokemi, läkemedel-, papper-, metall-, cement och livsmedel industri).

Det finns speciella krav för IED-verksamheter då de söker tillstånd men även tillsynen av dessa verksamheter skärps upp. Tillståndsmyndigheterna ska bara ge tillstånd om Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) tillämpas. Eftersom mycket pengar kan stå på spel är det viktigt för både myndigheten och företag att veta vad som är Bästa Tillgängliga Teknik. Vi är specialiserad på rådgivning inom IED (IPPC) och vi hjälper företag och myndigheter i BAT frågor.

För mer information:

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro